Записи с меткой «капиталови търговски дружества»

Видове капиталови дружества

капиталови дружества

капиталови дружества

Ако се интересувате от регистриране на фирма, то неизменно сте се сблъсквали с различните типове дружества, които можете да регистрирате. Днес ще обобщим именно основните видове капиталови търговски дружества, които можете да основете с идеята за развитие на свой собствен бизнес.

На първо място ще споменем ООД (Дружество с ограничена отговорност). Това е типът дружество, който е най-масово използван при регистрация на фирми през последните няколко години. Това естествено се дължи и на олекотената процедура по отношение на изискуемия капитал за неговото основаване, който бе намален драстично с цел стимулиране на частните бизнес инициативи.

Дружествата с ограничена отговорност (ООД) могат да бъдат два подвида. Това зависи от броя на собствениците им. Така например при наличието само на един единствен собственик говорим за ЕООД т.е. еднолично дружество с ограничена отговорност. В случаите, когато собствениците са повече се регистрира ООД.

Едно от предимствата при регистриране на ООД или ЕООД е това, че собственикът/собствениците са ограничени в своята отговорност само до размера на дяловото си участие в капитала на фирмата. Те не носят отговорност за дейността на фирмата със собственото си имущество, което не е част от активите на компанията.

Друг вид капиталово търговско дружество е АД. Абревиатурата идва от фразата „акционерно дружество“. При регистрация на АД се изисква обаче доста по-сериозен капитал (50 000 лева минимално) и това е вероятно една от причините този тип предприятия да не са толкова много. Разбира се такава причина могат да бъдат и редица други обстоятелства, които значително усложняват деловодството на фирма от подобен тип.

Третият вид капиталово дружество, за което ще говорим днес е т.нар. КДА – командитно дружество с акции. При него като цяло се наблюдава хибридна структура, която смесва елементи от АД и КД (командитно дружество). У нас е рядкост регистрацията на КДА поради редица специфични постановления, законови изисквания и намаленото доверие между хората. При този тип фирми се изисква наличието на поне 4-ма съдружници. Единият от тях е с неограничена отговорност (комплиментар) т.е. отговорността му включва и личните му активи, а не само дяловото му участие. Останалите 3-ма съдружници (командисти) не са задължени да бъдат неограничено отговорни.

При регистриране на фирма от капиталов тип се наблюдават редица разлики спрямо регистрацията на персонални дружества (СД, КД). Най-голямата и съществена от тях обаче касае отговорността. Именно при капиталовите дружества собствениците на фирмата са отговорни за задълженията на фирмата само до размера на своята вноска в капитала на компанията, без това да включва личните им притежания. Това подтиква към регистрацията на фирми от типа на ООД (и ЕООД), АД и КДА да има значително по-висок интерес през последното десетилетие..

Анкета

Харесва ли ви новият ни сайт?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...
Търсене