януари 2012

РЕГИСТРИРАНЕТО НА ФИРМИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДРУГИ ГРАДОВЕ Е БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ

Уважаеми клиенти,

Във връзка със зачестилите въпроси относно това дали можем да регистрираме фирма ООД, ЕООД, АД, СД или ЕТ със седалище в друг град  и съответно каква ще е цената за такава регистрация,  ви уведомяваме ,че това е възможно без да дължите никакви допълнителни такси.В стандартните случаи кореспонденцията се води по имейл или телефон и се налага не повече от два пъти да  разменяме документи помежду си,което като в най-скъпия си вариант- с куриер е не повече от 10 – 15 лева. Входирането на всички заявления в Търговския регистър става по електронен път,така ,че няма проблем да се регистрира фирма със седалище  в който и да е град в България .

НОВИ НИСКИ ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Уважаеми клиенти,

С последните промени в Тарифата за таксите,събирани по Закона за търговския регистър значително бяха намалени всички такси за регистрация на ЕООД, ЕТ, ООД,СД,КД и АД, както и за всички последващи промени /пререгистрация/ по партидата на дружествата включително: вписване на ново седалище,  ново име,прехвърляне на дялове при ООД и ЕООД, приемане и напускане на съдружници в ООД и ЕООД, вписване /назначаване/ на нов управител на ООД и ЕООД, назначаване на прокурист и т.н.За да се приложат новите такси, обаче, има условие заявлението да се подава по електронен път чрез електронен подпис, който начин за входиране на заявления нашата кантора прилага от много време. По този начин цените,които ние можем да ви предложим за регистрация и пререгистрация на ЕТ,ЕООД, ООД ,СД,КД и АД са 50 % по-ниски от таксите,които вие бихте заплатили ако подадете заявление директно в някое от поделенията на Агенция по вписванията. В тази връзка за нас е удоволствие да ви уведомим,че  цените ни за регистрация и пререгистрация са актуализирани в съответствие с намалените държавни такси и към момента можем да се похвалим с най-ниската цена за регистрация и пререгистрация. Пълният ценоразпис можете да видите в секция „Цени“ в нашия сайт..

Анкета

Харесва ли ви новият ни сайт?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...
Търсене