Цени за регистрация на фирми

Информация и цени за Регистрацията на фирми която извършваме, цена за регистрация на фирма от registracianafirma.com.

Регистриране на ЕООД

Регистрация на ЕООД фирма – цена 250 лева.

Регистриране на ООД

Регистрация на ООД фирма – цена 250 лв.

Регистриране на ЕT

Регистрация на ЕT фирма – цена 200 лв.

Регистрация на АД

Регистрация на АД фирма – цена 1250 лева.

Регистриране на Фондация

Регистрация на Фондация – цена 500 лв.

Регистриране на Сдружение

Регистрация на Сдружение – цена 500 лева.

* Обявените цени за регистриране на фирми са в лева и включват всички държавни такси по регистрацията, печат и хонорар.

* При издаване на фактура допълнително се начислява ДДС.