Цени за извършване на услугите по регистрация на фирма

Можете да отворите страницата на съответната услуга за регистриране на различен тип фирми и услуги от линковете отдолу:

  • Регистрация на фирми
  • Вписване на промени в АВ – Търговски регистър
  • Пререгистрация в АВ – Търговски регистър
  • Обявяване на ГФО
  • Удостоверения
  • .